Securitate și confidențialitate

Securitate și confidențialitate

Articol de informare și consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Sala Polivalentă S.A. prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră („Date cu Caracter Personal„) în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activităților comerciale (vânzare-cumpărare de bilete on-line), de marketing și publicitate specifice derulării activității noastre.

Pe site-ul https://btarena.info/, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea acestui site. Sala Polivalentă S.A. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea acțiunilor și datelor sale. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite cu acceptul implicit al utilizatorului de către Sala Polivalentă S.A. numai în scopul declarat al acestui site.

 

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Sala Polivalentă S.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

 

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsura permisă prin Legea nr. 677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date.

 

Datele ce urmează a fi colectate direct de la dvs. se referă la: nume, prenume, sex, adresă, număr de telefon, adresa de e-mail, număr card, seria și numărul cărții de identitate /pașaportului. Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate și protecție impuse de lege.

 

Informațiile vor fi folosite în scopul general al realizării operațiunilor de marketing ale societății și, în special, în scopul derulării operațiunilor de vânzare-cumpărare on-line a biletelor aferente diverselor evenimente organizate de/în colaborare cu Sala Polivalentă S.A.. În cazul în care refuzați furnizarea acestor date, vânzarea-cumpărarea biletelor nu se va putea efectua.

 

Datele cu Caracter Personal vor fi controlate de către utilizatori autorizați, identificați prin numele unic de utilizator. Partenerii contractuali ai societății vor avea de asemenea acces la aceste informații pentru realizarea scopurilor prezentate mai sus. În cazul în care compania noastră, sau o parte din aceasta va fi vândută, va fuziona sau va fi transferată în alt mod către o altă entitate, acestea vor avea acces, în condițiile menționate anterior, la Datele cu Caracter Personal. De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să fie nevoie să divulgăm datele dvs. către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai companiei, sau către terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizațiile financiare etc). Vom putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

 

Societatea noastră va putea colecta și stoca aceste informații în orice formă. Acestea vor fi stocate pe întreaga perioadă de desfășurare a activității societății. Am implementat anumite măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea informațiilor din baza noastră de date, în conformitate cu standardele minime de securitate impuse de legislație.

În conformitate cu legea 677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

• dreptul de a vă accesa Datele cu Caracter Personal

• dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal

• dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale)

• dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile la care se face referire în alineatele de mai sus pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise adresate societății noastre.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata și semnata la departamentul juridic, la sediul firmei SALA POLIVALENTA S.A. din Cluj-Napoca, str. Aleea Stadionului nr. 4, jud. Cluj. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.