Guvernanță corporativă. Transparență. Obligații de raportare

A. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii Sala Polivalenta SA

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 2 din data de 18 aprilie 2024, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 1 din data de 14 martie 2024 privind aprobarea BVC 2024, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 26 octombrie 2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 16 mai 2023, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 2 din data de 14.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății  pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 31.01.2023, cu urmatoarea anexa:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A (1 post) conform O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa , cu modificarile si completarile ulterioare

  • Data limita pentru depunerea dosarelor : 20 februarie 2023.

Decizie CA nr. 20 din 10.11.2022 privind alegerea presedintelui consiliului de administratie

Decizia CA NR. 21 DIN 10.11.2022 privind numirea comitetelor consultative

Decizia Consiliului de administratie al societatii nr . 19 din data de 11.10.2022, cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7 din 20 octombrie 2022, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022, cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.09.2022, cu urmatoarea anexa:

Decizia Consiliului de Administratie nr. 15 din 09.08.2022, cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 4 din data de 14 iulie, cu urmatoarea anexa:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Sala Polivalenta SA (4 posturi) conform OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Data limită pentru depunerea dosarelor : 25 iulie 2022 .

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.06.2022, cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:

Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrațuie al societății Sala Polivalentă SA (7 posturi) conform
O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 15.02.2022 (privind numirea administratorilor provizorii) , cu urmatoarea anexa:

Scrisoare de Asteptări a autorității publice tutelare privind performațele societății Sala Polivalentă și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru perioada 2022-2026.

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 8.12.2021 , cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4 din data de 16.11.2021 , cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 23.o9.2021 , cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 26.02.2021, cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 25.11.2020, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 4 din data de 22.09.2020, cu urmatoarele anexe:

Decizia Consiliului de Administratie privind numirea Directorului General

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 21.05.2020, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din data de 19.03.2020, cu urmatoarele anexe:

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din 9 ianuarie 2020 , cu urmatoarele anexe:

B. Situațiile financiare anuale ale societatii Sala Polivalenta SA

2019

2020

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:

2021

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:

2022

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din data de 16 mai 2023, cu urmatoarele anexe:

2023

Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr . 2 din data de 18 aprilie 2024, cu urmatoarele anexe:

C. Raportările contabile semestriale ale societatii Sala Polivalenta SA

2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3 din data de 17.09.2019 , cu urmatoarele anexe:

2020

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 6 din data de 19.08.2020, cu urmatoarele anexe:

2021

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din data de 23.o9.2021 , cu urmatoarele anexe:

2022

Decizia Consiliului de Administratie nr. 15 din 09.08.2022, cu urmatoarea anexa:

2023

Decizia Consiliului de Administratie nr. 16 din 07.08.2023, cu urmatoarele anexa:

D. Componența consiliului de administrație a societatii Sala Polivalenta SA

Componența consiliului de administratie al salii polivalente

Decizie CA nr. 20 din 10.11.2022 privind alegerea presedintelui consiliului de administratie

Decizia CA NR. 21 DIN 10.11.2022 privind numirea comitetelor consultative

E. Declarațiile de avere și de interese ale societatii Sala Polivalenta SA

Ionuţ Rusu – Director general – CV

Declarație de avere 2014

Declarație de avere 2015

Declarație de avere 2016

Declarație de avere 2017

Declarație de avere 2018

Declarație de avere 2019

Declarație de avere 2020

Declarație de avere 2021

Declarație de avere 2022

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2020

Declarație de interese 2021

Declarație de interese 2022

Declarație de interese 2023

Consiliu de administrație

Petru Călian – președinte – CV

Declarație de avere 2014

Declarație de avere 2015

Declarație de avere 2016

Declarație de avere 2017

Declarație de avere 2018

Declarație de avere 2019

Declarație de avere 2020

Declarație de avere 2021

Declarație de avere 2022

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2020

Declarație de interese 2021

Declarație de interese 2022

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de interese 2023

Vasile-Dan Macovei – CV

Declarație de avere 2014

Declarație de avere 2015

Declarație de avere 2016

Declarație de avere 2017

Declarație de avere 2018

Declarație de avere 2019

Declarație de avere 2020

Declarație de avere 2021

Declarație de avere 2022

Declarație de avere 2o22 – 30 zile de la numire

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2020

Declarație de interese 2021

Declarație de interese 2022

Declarație de interese 2o22 – 30 zile de la numire

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de interese 2023

Colcer Răzvan-Dorel – CV

Declarație de avere 2018

Declarație de avere 2019

Declarație de avere 2020

Declarație de avere 2021

Declarație de avere 2022

Declarație de avere 2o22 – 30 zile de la numire

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2020

Declarație de interese 2021

Declarație de interese 2022

Declarație de interese 2o22 – 30 zile de la numire

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de interese 2023

Bugnar V. Iulian – CV

Declarație de avere 2018

Declarație de avere 2019

Declarație de avere 2020

Declarație de avere 2021

Declarație de avere 2022

Declarație de avere 2o22 – 30 zile de la numire

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la incetare

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2020

Declarație de interese 2021

Declarație de interese 2022

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de interese 2o22 – 30 zile de la incetare

Declarație de interese 2023

Nut Marius-Gabriel

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de interese 2023

Rarãu Anca-Laura

Declarație de avere 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de avere 2023

Declarație de interese 2022 – 30 zile de la numire

Declarație de interese 2023

F. Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societatii Sala Polivalenta SA

Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administratie pentru anul 2019 , privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor

Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de administratie, privind remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor  pentru anul 2020

Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SALA POLIVALENTĂ SA pentru exercițiul financiar 2021, privind remuneratiile si
alte avantaje acordate administratorilor si directorilor

Raportul Comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul consiliului de administrație al societății privind remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 2022

G. Codul de etică a societatii Sala Polivalenta SA

H. Scrisoarea de așteptări a societatii Sala Polivalenta SA

Scrisoare de Asteptări a autorității publice tutelare privind performațele societății Sala Polivalentă și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru perioada 2022-2026.

Scrisoare de Asteptări a autorității publice tutelare privind performațele societății Sala Polivalentă și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru perioada 2017-2021.

I. Contract de mandat membrii Consiliului de Administratie Sala Polivalenta SA

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 4 din data de 14 iulie, cu urmatoarea anexa:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 19.10.2022, cu urmatoarea anexa:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Sala Polivalenta SA (4 posturi) conform OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrațuie al societății Sala Polivalentă SA (7 posturi) conform O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.09.2022, cu urmatoarea anexa:

J. Buget pentru investiții în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari a societatii Sala Polivalenta SA

2019

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 23.04.2019 , cu urmatoarele anexe :

2020

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din data de 19.03.2020, cu urmatoarele anexe:

2021

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 27.04.2021 , cu urmatoarele anexe:

2022

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2 din 14 aprilie 2022 , cu urmatoarele anexe:

2023

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 2 din data de 14.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății  pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:

K. Rectificare buget de venituri si cheltuieli a societatii Sala Polivalenta SA

2020

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 5 din data de 25.11.2020, cu urmatoarele anexe:

2021

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.4 din data de 16.11.2021 , cu urmatoarele anexe:

2022

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7 din 20 octombrie 2022, cu urmatoarele anexe:

2023

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4 din 26 octombrie 2023 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, cu urmatoarele anexe:

L. Cheltuielile totale cu personalul în ultimii 3 ani  a societatii Sala Polivalenta SA

Informatiile se regasesc in Bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarui exercitiu financiar , precum si in Situatiile financiare anuale ale societati

M. Datoriile întreprinderii publice către bugetul de stat a societatii Sala Polivalenta SA

Nu este cazul !

N. Valoarea subvenției operaționale primite de la bugetul de stat a societatii Sala Polivalenta SA

Nu este cazul !

O. Serviciile sau bunurile produse de întreprindere în interes public a societatii Sala Polivalenta SA

Nu este cazul !

P. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii  a societatii Sala Polivalenta SA

Nu este cazul !

R. Raportul anual agregat a societatii Sala Polivalenta SA

Raportul de activitate al Consiliul de Administratie pentru anul 2019

Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2020

Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2021

Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2022

Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2023

S. Menționarea obiectivului de politică publică a întreprinderii

Nu este cazul !

T. Planul de integritate al întreprinderii a societatii Sala Polivalenta SA

Planul de integritate al Primariei Cluj-Napoca, al serviciilor publice si a intreprinderilor publice aflate in coordonarea, subordinea Consiliului Local Cluj-Napoca pentru perioada 2021-2025

U. Raportul de audit extern.

Raportul auditorului independent privind situatiile financiare aferente anului 2019

Raportul auditorului independent privin situatiile financiare 2020

Raportul auditorului financiar aferent situatiilor financiare 2021

Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societății la data de 31.12.2022

Raport auditor financiar situatii financiare 2023