Anunțuri

Iunie 2023:

Anunt 2 posturi vacante

Ianuarie 2023:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A (1 post) conform O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa , cu modificarile si completarile ulterioare

  • Data limita pentru depunerea dosarelor : 20 februarie 2023.

Noiembrie 2022:

Anunt modernizare sistem parcare 

Iunie 2022:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Sala Polivalenta SA (4 posturi) conform OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare . Data limită pentru depunerea dosarelor : 25 iulie 2022 

Martie 2022:

Anunt post vacant inginer

 

Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrațuie al societății Sala Polivalentă SA (7 posturi) conform
O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Februarie 2022:

Scrisoare de Asteptări a autorității publice tutelare privind performațele societății Sala Polivalentă și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru perioada 2022-2026.

Mai 2021:

Anunt post vacant membru Consiliul de Administratie

Iulie 2020:

S.C. SALA POLIVALENTÃ S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.4, jud. Cluj, înregistratã la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/2740/2014, Cod unic de înmatriculare RO33602967, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea postului de director general:

 

Noiembrie 2019:

Rezultatul achizitiei  „Servicii audit financiar  statutar” pentru anii 2019, 2020 si 2021 , cu următoarele anexe :

 

Selectie oferte achizitie servicii audit financiar statutar – cod CPV 79212100 -4 , cu următoarele anexe :

Octombrie 2018:

Anunt concurs post ingrijitor cladiri

Anunt concurs specialist achizitii publice

Anunt concurs inginer instalatii pentru constructii