Anunțuri

Ianuarie 2024:

Proces verbal de afisare clasament licitatie „Casa de bilete”

Decizia Directorului General nr. 95/12.01.2024 privind anularea licitaţiei privind închirierea spaţiilor comerciale cu destinaţie „baruri”

Răspuns la solicitarea de clarificare în cazul participării la licitaţia pentru spaţiul cu destinaţie „Baruri”

Răspuns la solicitare de clarificare în cazul participării la licitaţia pentru spaţiul cu destinaţie „Baruri”

Anunţ informare – prelungire perioadă de selecţie a dosarelor pentru postul de consilier juridic 2024

Răspuns clarificari la solicitarea de clarificare in cazul participarii la licitaţia pentru spaţiul cu destinaţie „Baruri”

Răspuns la solicitarea de clarificare în cazul participării la licitaţia pentru spaţiul cu destinaţie „Baruri”

Decembrie 2023:

Raspuns la solicitarea de clarificari cu privire la documentarea de atribuire pentru spatiile cu destinatie „Baruri”

Anunţ informare – prelungire perioadă de selecţie a dosarelor pentru postul de consilier juridic

 

Anunt licitatie inchiriere spatii cu destinatie BARURI SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICRE A BAUTURILOR, COMERT CU AMANUNTUL:

Anunt reluare licitatie inchiriere spatiu cu destinatie CASA DE BILETE:

 

Anunţ post vacant consilier juridic

Noiembrie 2023:

Informare evaluare licitatii din 21.11.2023 – clasament

Proces verbal de afișare privind evaluarea ofertelor spațiu CAFENEA

Proces verbal de afișare privind evaluarea ofertelor spațiu RESTAURANT

Anunț anulare licitație spațiu CASA DE BILETE

Octombrie 2023:

Anunt licitatie inchiriere spatiu cu destinatie CAFENEA:

Anunt licitatie inchiriere spatiu cu destinatie RESTAURANT:

Anunț licitație inchiriere spațiu cu destinație CASA DE BILETE:

Iunie 2023:

Anunt 2 posturi vacante

Ianuarie 2023:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Sala Polivalenta S.A (1 post) conform O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa , cu modificarile si completarile ulterioare

  • Data limita pentru depunerea dosarelor : 20 februarie 2023.

Noiembrie 2022:

Anunt modernizare sistem parcare 

Iunie 2022:

Anunt privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al societatii Sala Polivalenta SA (4 posturi) conform OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare . Data limită pentru depunerea dosarelor : 25 iulie 2022 

Martie 2022:

Anunt post vacant inginer

 

Anunț privind selecția membrilor Consiliului de Administrațuie al societății Sala Polivalentă SA (7 posturi) conform
O.U.G nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Februarie 2022:

Scrisoare de Asteptări a autorității publice tutelare privind performațele societății Sala Polivalentă și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru perioada 2022-2026.

Mai 2021:

Anunt post vacant membru Consiliul de Administratie

Iulie 2020:

S.C. SALA POLIVALENTÃ S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.4, jud. Cluj, înregistratã la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/2740/2014, Cod unic de înmatriculare RO33602967, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea postului de director general:

 

Noiembrie 2019:

Rezultatul achizitiei  „Servicii audit financiar  statutar” pentru anii 2019, 2020 si 2021 , cu următoarele anexe :

 

Selectie oferte achizitie servicii audit financiar statutar – cod CPV 79212100 -4 , cu următoarele anexe :

Octombrie 2018:

Anunt concurs post ingrijitor cladiri

Anunt concurs specialist achizitii publice

Anunt concurs inginer instalatii pentru constructii