Structura organizatorica

 

Compartimente Persoane cu funcții de conducere
1. Director general Ionuţ Rusu
2. Director adjunct
3. Compartimentul tehnic, administrativ ing. Marius-Petru Maier
4. Compartimentul evenimente, marketing

Cristina-Ioana Petrovici

Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor publice

[email protected]